Kurum Bursları

2020 Burs Veren Vakıflar ve Kurumlar

2019 yılı için burs veren kurumları bir araya getirmeye devam ediyoruz. Aşağıda yer alan liste web siteleri üzerinde paylaştıkları bir Bilgi olmakla birlikte güncel burs miktarları doğru yazmıyor. Örneğin 75 TL burs yazılmış fakat o rakam 2015 yılı ücretlerinin.

-Burslara Kimler Başvurabilir?

Ortaokul, Lise, Üniversite ve yüksek öğretimde eğitim gören, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, eğitim hayatında başarılı ve yüz kızartıcı suçları bulunmayan maddi desteğe ihtiyacı olan, her birey başvuru yapabilir.

Birçok kişi Düzce’de üniversite öğrencilerine burs veren kurumları şu günlerde araştırma içerisine Girmiştir. Bizde sizler için Düzce’de öğrenci burslarını araştırarak Düzce’de burs veren vakıfları aşağıda tablo halinde yer verdik. Öncelikle belirtmekte de fayda var, 

  • Bunlardan birinci husus bazı burs veren vakıflar; üniversite öğrencilerine burs ya da lise öğrencilerine burs olarak ayrı kontenjanlar açmaktadır. 
  • İkinci husus olarak her vakıf bir ya da iki dönem olarak burs başvuruları açmakta sadece bu dönemlerde burs başvurularını kabul etmektedir. Başvuru tarihlerini geçirmezseniz burs alma şansınız artacaktır. 
  • Üçüncü olarak, başarı durumunuzu gösteren Transkript dökümü isteyebilirler. Eğer trankript notlarınız iyi ve zayıf dersiniz yoksa burs başvurularını değerlendirirken üst sıralarda olacaksınız.
  • Dördüncü husus ise ihtiyaç sahiplerini belirlemek için ailenizin Bordo Dökümünü isteyebilirler. Eğer ailenizin gelir durumu iyi ise başvuran adaylar arasında son sıralarda yer alabilirsiniz. Bu gibi pek çok önemli noktalar vardır.

1.) KYK bursları
T.C. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, her yıl ekim ve kasım ayları içinde başvuruları kabul ediyor. Ayda 330 TL olan bursu almaya hak kazananlar ocak ayı itibariyle açıklanıyor. Bursa başvurmak içinhttp://www.kyk.gov.tr/ adresinden istenen bilgilerin doldurulması yeterli.  

2.) Türk Eğitim Vakfı
Bugün 210 bin öğrencinin yararlandığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu, yükseköğretim okumaya hak kazanmış öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında acı olay, doğal afet gibi olaylarda zarar gören öğrencilere, engelli öğrencilere ve yetiştirme yurdunda barınıp üniversite okumaya hak kazanmış öğrencilere veriliyor. Üniversite lisans öğrencilerine verilen güncel burs miktarı 400 TL olup ekim ve haziran ayları arasında olmak üzere 9 ay boyunca veriliyor. Burs başvurusu TEV’in web sitesinde duyurulan başvuru formunun doldurularak, istenen diğer belgelerle birlikte kuruma gönderilmesiyle yapılıyor. Başvuru formu için eylül ayı başı itibariyle TEV web sitesi takip edilmeli.  

3.) TÜBİTAK
TÜBİTAK da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veren kurumlar arasında. Çok çeşitli kıstaslarca burs vereceği öğrencileri belirleyen kurumun bursları, 750 TL ile 2 bin TL aralığında değişiyor. Burs, lisans hazırlık sınıfında da verilmekte olup lisans öğreniminin normal eğitim sürecinin sonuna kadar devam ettiriliyor. Çift anadal öğrencileri için ise burs süresi LYS sonucuna göre, kayıt yaptırdığı programın normal bitirme süresinden bir yıl sonrasına kadar sürüyor. Başvurular 1 Eylül-15 Ekim tarihleri arasındahttp://e-bideb.tubitak.gov.trinternet adresinden yapılıyor.  

4.) Vakıflar Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de KYK Genel Müdürlüğünün burs başvurusuna paralel zamanlarda başvurusunu açıp ocak ayının son aylarında sonuçları yayınlıyor. Bursa başvuru süreci internet üzerinden işliyor. Burs başvuru duyurularıhttp://www.vgm.gov.tr/üzerindenyayınlanıyor. Aylık 200 TL burs veriliyor. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere ‘özel eğitim yardımı’ adı altında bir kereliğe mahsus, aylık 1000 TL burs da veriyor.  

5.) ÇYDD 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, maddi durumu yeterli olmayan, başarılı, devlet üniversitelerinde okuyan, çağdaş değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sigara içmeyen ve öğrenim harç kredisi veya bursu haricinde burs almayan öğrencilere burs veriliyor. Daha fazla bilgi için:http://www.cydd.org.tr

6.) Çağdaş Eğitim Vakfı
Üniversite öğrencilerine aylık 150 TL burs veren Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) bursuna başvuru web sitesinde belirtilen tarihlerde 0212 361 41 52nolu faksa veya nalan@cev.org.tr adresine yapılıyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler sözlü mülakata alınıyor. Burs yalnızca İstanbul’daki öğrencilere veriliyor.  

7.) Yabancı Hükümet Bursları
İkili ilişkiler çerçevesinde Türk öğrenciler için her sene yabancı hükümetler tarafından, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burslar sağlanmakta. Her ülke burs başvurusu için kendi koşullarını belirliyor. Duyurularhttp://abdigm.meb.gov.tr/ adresinden yayınlanıyor. 

8.) Jean Monnet Burs Programı 
Jean Monnet, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulan ve Türkiye’nin en köklü uluslararası tabanlı burs programı. Bursiyerlere en az 3 en fazla 12 ay süresince verilen burs programına, programın desteklediği çalışma alanları kapsamında; not ortalaması, yabancı dil yeterlilik düzeyi gibi kriterleri karşılayan, lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademik veya idari personeller ile kamu veya özel sektör personelleri başvurabilir. Adaylar öğrenim görmek veya araştırma yapmak istedikleri AB üyesi ülkeyi ve üniversiteyi kendileri belirliyor. Başvurusu kabul edilen adaylar ayrıca yazılı sınav ve mülakata giriyor. Daha fazla bilgi için:http://www.jeanmonnet.org.tr

9.) 421.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı 
www.yekuv.org / 0212 274 15 02
15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.  

10.) Adana Ticaret Odası  
www.adana-to.org.tr /  0322 352 00 52
İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.  

11.) Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı  
0212 258 61 20
Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.  

12.) Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm0312 424 09 47
Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.  

13.) Hacı Ömer Sabancı Vakfı  
www.vaksa.org.tr / 0322 351 56 44
Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor. Burs için 15 Eylül – 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor. 

14.) Hüsnü M. Özyeğin Vakfı  
www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01
TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir. 

15.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.  

16.) İstanbul Sanayi Odası Vakfı  
www.isov.org.tr / 0212 293 54 18
Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor. 

17.) İTO Vakfı 
0212 511 41 50
İstanbul Ticaret Odası Vakfı´nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.  

18.) İzmir Büyükşehir Belediyesi  
www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70
İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü´nden başvuru formu temin edebilecekler. 

19.) İzmir Ticaret Odası 
0232 441 77 77
Öğrenim bursu karşılıksızdır. Burs talebinde bulunan öğrencinin; 1. Bir başka kuruluştan burs almaması, 2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması, 3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması, 4. İzmir´de ikamet ediyor olması veya İzmir´deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.  

20.) Kızılay Gençlik Müdürlüğü 
0312 430 23 00
Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.  

21.) Milli Eğitim Bakanlığı  
www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70
Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.  

22.) Sema Yazar Gençlik Vakfı  
www.semayazar.org.tr /  0312 440 16 16
Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor. 

23.) Toplum Gönüllüleri Vakfı  
www.tog.org.tr / 0216 321 89 88
Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır. 

24.) Vehbi Koç Vakfı 
www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html0216 531 00 00
Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.  

25.) Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00
Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül – ekim aylarında yapılır. 

26.) Avusturya Liseliler Vakfı
www.alv.gov.tr
Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini desteklemek için çeşitli, karşılıklı ya da karşılıksız burslar veriliyor. 

27.) Emine Horoz Eğitim Vakfı
http://www.horev.org.tr
Her yıl 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında, yeni eğitim dönemine ilişkin müracaatların alındığı vakıf, yalnızca lojistik bölümü öğrencilerine burs veriyor. 

28.) Galatasaray Eğitim Vakfı
www.gev.org.tr
Burslar, bağışçılar tarafından, tutarı, süresi, ödeme şekli ve hangi öğrenci olduğu belirlenerek, şartlı olarak verilen yurtdışı, yüksek lisans ve doktora burslarından oluşuyor. 
Öğrenimi vakıf bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında, en az burs aldığı yıllar toplamı kadar, almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin giderlerini karşılayarak yetişmesine katkıda bulunuyor. 

29.) Mehmet Zorlu Vakfı
http://www.mzv.org.tr
Mehmet Zorlu Vakfı, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs alıyorlar. 

30.) Milli Eğitim Vakfı
www.mev.org.tr
Kuruluşundan bu yana ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime devam eden 25 bin 864 öğrenciye burs veren vakıf, yılda ortalama 300 öğrenciye burs vermeye devam ediyor. Milli Eğitim Vakfı, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan özel okullarda da başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere binlerce öğrenciyi burslu okutmaya devam ediyor. 

31.) Sağlık ve Eğitim Vakfı
www.sev.org.tr / 0212 512 18 78
Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3’üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor. 

32.) Sani Konukoğlu Vakfı
www.sankovakif.com
Vakıf tarafından üniversitelerde öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen başarılı öğrencilere burs veriliyor. Burs verilen öğrencilere Sanko Holding şirketlerinde staj yapma talebine, branşı uygun olduğu taktirde öncelik veriliyor. 

33.) Tefken Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
www.tekfenburs.org
Burslar için, üniversite sınav sonuçlarına göre bir yüksek öğrenim kurumunu ilk 20 bin kişi içinde kazanmış olması esas alınarak değerlendirme yapılıyor. Endüstri, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, İnşaat, Çevre, Makine, Kimya, Gıda, Ziraat, İmalat, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Matematik, Fizik, İstatistik, Hukuk, Konservatuar (Müzik), İktisat, İşletme veya Bioteknoloji bölümlerinden birini kazanmak, değerlendirme sebebi oluyor. 

34.) Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı
www.tesyev.org
Vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, yüzde 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapıyor. 

35.) Türkiye Diyanet Vakfı
http://www.diyanetvakfi.org.tr
Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl için de burs verecek. Burs başvuru tarihleri ve başvuru şartları için yukarıdaki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. 

Photo of admin
admin
Merhaba değerli ziyaretçi! Umarım istediğin bursu bulabilirsin. Eğer aklına takılan ve sormak istediğin bir durumda konu altına yorum bırakabilirsin. Sana yardımcı olmak için buradayım!
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı