Burs Veren Vakıflar

Darüşşafaka Yükseköğrenim Bursu

Diğer kurumlardan bursAlabilir
Geri ödemeli mi?Hayır
Burs Miktarı700 TL
Burs Verilen AylarEkim 2020/Haziran 2021
Başvuru Başlangıcı20.07.2020
Başvuru Bitişi14.09.2020
Burs TürüÜniversite Öğrencilerine
Burs Hakkında Genel Bilgiler

Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olarak üniversiteye devam eden mezunlarına karşılıksız burs desteği sağlamaktadır. Bursiyerlerin tespitinde esas alınan ölçütler, burs miktarları ve bursun devamıyla ilgili koşullar Darüşşafaka Cemiyeti’nin hazırladığı yönetmelik hükümlerince belirlenmekte ve her yıl yapılan çağrılar yoluyla mezunlarımıza duyurulmaktadır.

Burs miktarları, mezunlarımızın üniversite giriş sınavı dereceleri ve üniversite öğrenimleri süresince gösterdikleri akademik başarıya göre farklılık göstermekte ve burslar eğitim yılı boyunca 9 ay süreyle verilmektedir.

Darüşşafaka Burs Yönetmeliği

AMAÇ:

Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olan öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince başarılı olmalarını özendirmek ve maddi destek sağlamak üzere verilecek bursların hangi esas ve ölçütler temel alınarak verileceğinin ve bursların devamı veya kesilmesi koşullarını n belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştair.

KAPSAM:

Bu yönetmelik, Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Bursları’nın türlerini, kimlere hangi kıstaslara göre ne sürelerle ve ne miktarda verileceği ile bursların devam ve kesilme koşullarını kapsar.

“Yusuf Ziya Paşa Ödülleri ” de iş bu yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. UYGULAMA:

MADDE 1. – BURS TÜRLERİ VE ÖDÜL

Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Bursları ve Ödülü:

  1. Lisans Bursları
  2. Yüksek Lisans ve Doktora Bursları
  3. Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursu
  4. Yusuf Ziya Paşa Ödülü

A. Lisans Bursları

a) Yurt İçi Lisans Bursları

– Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduğu aynı yıl veya bir sonraki yıl içinde üniversite giriş sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk %50 içinde yer alarak en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından (Devlet Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri, Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile öğrenci kabul eden Devlet ve Vakıf Üniversiteleri) birine kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğrenim Başarı Bursu verilir.

İlk %50 içinde yer alamayan ancak bu Yükseköğretim Kurumlarından birine kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğrenim Destek Bursu verilir.

b) Yurt Dışı Lisans Bursları

Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduğu sene QS World Rankings, US News and World Report Rankings, The Times University Rankings ve Shangai Academic Ranking of World Universities tarafından yapılmış olan değerlemelerden herhangi birinde Dünya veya Avrupa sıralamasında ilk 100 üniversite arasında yer alan yurtdışındaki üniversitelerden birine kabul edilmiş ve kayıt yaptırmış ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ve koşullara haiz öğrencilere Yurt Dışı Lisans Bursu verilir.

B. Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

a) Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Lisans eğitimini öngörülen sürede bitirdikten sonra yükseköğretim kurumlarından birinden kabul alarak kayıt yaptıran ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ve koşullara haiz Darüşşafaka Lisesi mezunu öğrencilere Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursu verilir.

b) Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra QS World Rankings, US News and World Report Rankings, The Times University Rankings ve Shangai Academic Ranking of World Universities tarafından yapılmış olan değerlemelerden herhangi birinde Dünya veya Avrupa sıralamasında ilk 100 üniversite arasında yer alan yurtdışındaki üniversitelerden birinden kabul alarak kayıt yaptıran ve bu yönetmelikte belirtilen şartlar ve koşullara haiz öğrencilere Yurt Dışı Lisans ve Doktora Bursu verilir.

C. Eğitimde Fırsat Eşitliği Bursu

Darüşşafaka Cemiyeti ve bağışçılar arasında akdedilen Şartlı Bağış Sözleşmeleri’nde öngörülen yükümlülükler uyarınca verilen burslardır ve şartlı bağış sözleşmelerindeki yükümlülükler esas alınarak verilmektedir. İşbu yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Yönergesinde bulunana esaslara uygun olarak verilir.

D. Yusuf Ziya Paşa Ödülü

Üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre ilk %2 aralığına girmek suretiyle A Grubu Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler sadece ilk yılı kapsamak üzere 2 aylık burs tutarı ile ödüllendirilirler.

MADDE 2. – BURS TÜRLERİ ve HAK ETME KRİTERLERİ

Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Bursları öğrencilere belirli kriterler dahilinde verilir. Daha önce burs almaya hak kazanmış öğrencilerin burslarının devam edip etmeme koşulları da iş bu yönetmelik ile belirlenmiştir.

“Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 164 de belirtilen disiplin suçlarını işleyen, Madde 170 uyarınca davranış puanı indirilen ve mezuniyetlerinde disiplin cezaları Öğretmenler Kurulu tarafından kaldırılmayan, davranış puanı iade edilmeyen, kaydında disiplin suçu bulunan, sekiz yıllık eğitim hayatının herhangi bir yılında Darüşşafaka Eğitim Kurumları Ortaokul ve Lise Kurum Yönetmeliğindeki öğrenci başarısının tespiti şartlarını yerine getiremeyen ve ayrıca Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen öğrencilere burs verilmez.”

A. Yurt İçi Lisans Bursları

– Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduğu aynı yıl veya bir sonraki yıl içinde üniversite giriş sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk %50 içinde yer alarak en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından (Devlet Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri, Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile öğrenci kabul eden Devlet ve Vakıf Üniversiteleri) birine kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğrenim Başarı Bursu verilir.

Yükseköğrenim Başarı Bursları , öğrencilerin üniversite giriş sınav ı sonucuna göre yerleştirildiği puan türünde yer aldıkları başarı sıralamasına göre;

İlk %2 içinde yer alan öğrenciler A Grubu Başarı Bursu

%2-%5 aralığında yer alan öğrenciler B Grubu Başarı Bursu

%5-%20 aralığında yer alan öğrenciler C Grubu Başarı Bu rsu

%20-%50 aralığında yer alan öğrenciler D Grubu Başarı Bursu almaya hak kazanırlar.

Özel Yetenek Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi ile devlet üniversitelerinde 4 yıllık Lisans bölümüne kabul edilen öğrencilere D Grubu Başarı Bursu verilir.

Üniversite giriş sınavı sonucuna göre başarı sıralamasında ilk %50 arasında yer alamayan fakat 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birine kayıt yaptıran Darüşşafaka Lisesi mezunu öğrencilere Yükseköğrenim Destek Bursu verilir.

Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduğu yıl üniversite sınavına giren ama o yıl kayıt yaptırmayarak, bir sene sonra tekrar sınava girip ilk %50 içinde yer alan ve yükseköğretim kurumlarından birinde en az 4 yıllık eğitim veren bir bölüme yerleşen öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırdıkları yılın başarı sıralamasına göre Yükseköğrenim Başarı Bursu alabilirler. İlk %50 içinde yer alamayan öğrencilere burs verilmez.

Yükseköğrenim Başarı Burslarında burs kategorilerinin belirlenmesinde üniversite, fakülte, burslu/burssuz farkı gözetmeksizin öğrencinin üniversite giriş sınavında aldığı puan ve başarı sıralaması göz önüne alınır.

B. Yurt Dışı Lisans Bursları

– Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduğu sene, uluslararası değerlemeler tarafından Dünya veya Avrupa sıralamasında ilk 100 üniversite arasında gösterilen yurtdışındaki üniversitelerden birine kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere A Grubu Başarı Bursu verilir.

– Uluslararası değerlemeler sıralamalarında ilk 100 üniversite arasında yer almayan üniversitelerden birine kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere ise Destek Bursu verilir.

Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

Lisans Eğitimini öngörülen sürede 4,00 üzerinden en az 3.00 ortalama ile tamamlayan, lisans eğitimini tamamladıktan en geç 2 sene içinde bir yükseköğrenim kurumundan kabul alarak kayıt yaptıran Darüşşafaka Lisesi mezunu öğrencilere Yurt İçi Yüksek Lisans (Master) Bursu verilir.

Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu sadece tezli master programları için verilir. Master Programını öngörülen sürede 4,00 üzerinden en az 3.50 ortalama ile tamamladıktan en fazla 2 sene sonra bir yükseköğrenim kurumundan kabul alarak kayıt yaptıran Darüşşafaka Lisesi öğrencilerine Yurt İçi Doktora Bursu verilir.

Tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi gören öğrenciler bu burstan faydalanamaz.

C. Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

– Uluslararası değerlemeler tarafından Dünya veya Avrupa sıralamasında ilk 100 üniversite arasında gösterilen yurtdışındaki üniversitelerden birine kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu verilir.

Yurt dışında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edilip, kayıt yaptıran öğrencilere yukarıda belirtilen burslar dışında eğitim bedeli, barınma, yaşam giderleri gibi başka hiçbir ödeme yapılmaz.

MADDE 3. – BURS SÜRELERİ

Akademik başarısızlık ve bu yönetmelikte belirtilen nedenlerle kesilmeme şartıyla;

Dört yıllık fakülte öğrencilerine 4 yıl

Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencilerine 5 yıl

Tıp Fakülteleri öğrencilerine 6 yıl

Çift Ana Dal yapan öğrencilere 5 yıl (Yan Dal yapan öğrencileri kapsamaz.) Yüksek Lisans öğrencilerine en çok 2 yıl, Doktora öğrencilerine en çok 4 yıl burs ödemesi yapılır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyan öğrencilere burs ödemesi yapılmaz. Yarı dönemde hazırlık sınıfını sınav ile geçen öğrencilerin burslar ı ikinci dönemden itibaren ödenmeye başlar. Hazırlık Sınıfını bir yıl içinde tamamlayıp 1. sınıfa kaydını yaptıran öğrencilere yeni akademik yılda burs ödemesi yapılır. İngilizce dışında bir lisanda Hazırlık okuyan öğrencilere lisans eğitimleri için verilecek Bursa 1 yıl ilave edilerek burs ödemesi yapılır.

MADDE 4. – BURSLARI HAK ETME, DEVAMI VE KESİLME KRİTERLERİ

Yasaların suç saydığı insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine uymayan, yüz kızartıcı fiil ve davranışlarda bulunan, Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kurallarına aykırı hareket eden öğrencilere burs verilmez, almakta olanların kesilir.

Yükseköğrenim Başarı Bursu almakta olan lisans öğrencilerinin her akademik yıl sonunda birikimli not ortalamalarının 3.00/4.00 altına düşmemesi gerekmektedir.

Öngörülen eğitim/burs süresince herhangi bir akademik yıl sonunda birikimli not ortalamaları 3.00/4.00 altına düşen öğrencilerin bursları kesilir.

Yükseköğrenim Başarı Bursu kesilen öğrenciler, daha sonraki yıllarda birikimli not ortalamalarını 3.00/4.00 üzerine yükseltseler dahi tekrar burs tale binde bulunamazlar.

Almakta oldukları başarı bursu kesilen öğrencilerden birikimli not ortalamaları en az 2.50/4.00 olanlar Destek Bursuna başvurabilirler.

Destek Bursu almakta olan lisans öğrencilerinin her akademik yıl sonunda birikimli not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

Öngörülen eğitim/burs süresince herhangi bir akademik yıl sonunda birikimli not ortalamaları 2.50/4.00 altına düşen öğrencilerin bursları kesilir.

Bursu kesilen öğrenciler daha sonraki yıllarda birikimli not ortalamalarını 2.50/4.00’e ve daha üzerine yükseltseler dahi tekrar burs başvurusunda bulunamazlar.

Destek Bursu almakta olan öğrenciler öngörülen eğitim süresi içinde ve herhangi bir dönem sonunda 3.25/4.00 birikimli not ortalaması gerçekleştirdikleri takdirde bir sonraki dönemden itibaren D Grubu Başarı Bursu almaya hak kazanırlar.

Yatay geçişte bursun devam etme hakkı bir defa kullan ılır ve burs süresi başarı bursu almaya hak kazand ığında öngörülen burs ödeme süresini aşamaz.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursları almakta olan öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için birikimli not ortalamalarının en az 3.50/4.00 olması gerekir. Herhangi bir akademik yıl sonunda birikimli not ortalamaları 3.50/4.00’ün altına düşen öğrencilerin bursu kesilir.

Özel veya kamu kurumunda maaşlı olarak çalışmakta olan öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora Bursu alamazlar.

Yüksek Lisans öğrenimine kabul edilen bir öğrencinin bilimsel hazırlık sınıfı okuması halinde kendisine burs ödemesi yapılmaz. Burs ödemesi bilimsel hazırlık sınıfının bitiminden sonra başlar.

ERASMUS veya benzeri Öğrenci Değişim Programı aracılığı ile yurt dışında bir üniversiteye kaydolan öğrencilerin, son birikimli not ortalaması burs ödemesine engel değilse, ERASMUS dönemi boyunca burs ödemelerine devam edilir. Son birikimli not ortalaması bursun kesilmesini gerektiriyorsa ödeme yapılmaz. Yurtdışındaki eğitimleri sonunda aldıkları notlar ile yurtiçindeki üniversitenin bir üst sınıfına devam edemeyen öğrencilerin bursları kesilir. (Örnek: Birinci sınıfı Türkiye’de okuduktan sonra 2.sınıfı yurt dışında okuyan ERASMUS

öğrencisi, 2.sınıfda aldığı yurtdışı notlar ile Türkiye’de 3.sınıfa devam edemiyorsa bursu kesilir.

Öğrenimlerini donduran öğrencilere bu dönem içinde burs ödemesi yapılmaz. Öğrenime başlamaları sonrası burs ödemelerine tekrar başlanır. Öğrenimi dondurma hakkı 1 yıl ile sınırlıdır. Burs ödeme süresi öngörülen burs ödeme süresini aşamaz.

Öğretim kurumunda öğretime başlanamaması veya ara verilmesi gibi öğrenciye bağlı olmayan nedenlerle öğrenime devam edilememesi durumunda veya devlet hastanesi raporu ile belgelendireceği bir sağlık sebebi ile öğrenimini sürdüremediği durumlarda burs ödemesine ara verilir.

Bu durumlar dışında öğrencinin öğrenimine ara vermesi halinde bursu kesilir.

Bursiyerin “Burs Başvuru Formlarında” yanlış beyanda bulunması durumunda bursu kesilir.

Yasaların suç saydığı, insanl ık onuruna, öğrencilik niteliklerine uymayan, yüz kızartıcı fiil ve davranışlarda bulunan, Darüşşafaka Cemiyeti Etik İlke ve Kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin bursları kesilir.

MADDE 5. – BURS MİKTARLARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Burs miktarları, Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Burs Komitesi tarafından her yıl Eylül ayı içinde bütçe olanakları çerçevesinde değerlendirilerek, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna başvurup hak kazanan öğrencilere verilecek burs miktarları Burs Komitesi tarafından belirlenip açıklanır.

Yurt içi ve yurt dışı tüm burslar her akademik yıl için, Ekim ayında başlayarak ve takip eden haziran ayı dahil olmak üzere 9 ay süre ile ödenir.

Yurt içi burslar her ayın ilk 10 günü içinde ödenir.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin bir yıllık burs tutarları gerekti ği ve talep edildiği takdirde, bütçe olanakları çerçevesinde eğitim yılı başında toplu olarak ödenebilir. Bunun dışında hangi gerekçe ile olursa olsun toplu burs ödemesi yapılmaz.

MADDE 6. – BURSLARA MÜRACAAT VE BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Burs almakta olan ve yeni burs alacak bütün bursiyerlerin, her yeni akademik yıl öncesinde Burs Talep Formu doldurup, bu yönetmelikte belirtilen belgeler ile birlikte Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Burs Komitesine başvurarak burs talebinde bulunmaları gerekir.

Her yıl açıklanan ve bildirilen tarihe kadar (2019-2020 öğretim yılı için 31 Ekim 2019) burs başvurusunda bulunmayan, eksik evrak ile başvuran öğrencilere o akademik yarıyıl boyunca burs verilmez.

Açıklanan ve bildirilen tarihe kadar (2019-2020 öğretim yılı için 28 Şubat 2019) müracaat eden öğrenciler aynı yılın ikinci akademik yarıyılı için burs talebinde bulunabilirler.

Kendilerine burs tahsis edilen öğrenciler öğrenim hayatları devam edip burs aldıkları süre zarfında her yarıyılın başında açıklanan ve kendilerine bildirilen tarihlere (2019-2020 öğretim yılı için 31 Ekim ve 28 Şubat) kadar yılda iki kez bir önceki öğretim yılında ve yarıyılda aldıkları dersler ile bu derslerden aldıkları notları gösteren ıslak imzalı Öğrenci Başarı Durum Belgesini (Transkript) Burs Komitesi aracılığı ile Darüşşafaka Cemiyetine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Islak imzalı Başarı Durum Belgesini, mücbir sebepler ve belgeli mazeret dışında posta yoluyla veya Darüşşafaka Cemiyeti’ne gelerek belirtilen tarihlere kadar ibraz etmeyen öğrencilerin bursları kesilir.

Bir sonraki yarıyıl öncesinde tekrar burs müracaatında bulunabilirler.

Darüşşafaka Cemiyeti Yükseköğrenim Burslarına, Yükseköğrenim Bursu Talep ve Öğrenci Durum Formu doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvurulur.

a) Üniversiteye yeni başlayacak ve ilk defa burs talebinde bulunacak öğrenciler: o Kayıt oldukları üniversiteden ıslak imzalı Öğrenci Kayıt Belgesi veya e -devlet çıktısı

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği e-devlet çıktısı İkametgâh (Yerleşim yeri) belgesi e-devlet çıktısı Adli Sicil Kaydı e-devlet çıktısı

1 Fotoğraf

b) Üniversiteye devam etmekte olan ve bir önceki yıl burs almakta olan öğrenciler: o Devam etmekte oldukları veya devam edecekleri üniversiteden ıslak imzalı

Öğrenci Durum Belgesi veya e-devlet çıktısı

Bir önceki öğretim yılına ait ıslak imzalı Başarı Durum Bel gesi (Transkript) Adli Sicil Kaydı e-devlet çıktısı

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği e-devlet çıktısı

1 Fotoğraf

c) Tezli Master veya Doktoraya yeni başlayacak, ilk defa burs talebinde bulunacak öğrenciler:

Mezun oldukları üniversiteden Lisans Diploması veya ıslak imzalı Öğrenci Çıkış Belgesi

Kayıt oldukları üniversiteden ıslak imzalı Öğrenci Kayıt Belgesi veya e -devlet çıktısı

Islak İmzalı dört yıla ait Başarı Durum Belgesi (Transkript) SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi e-devlet çıktısı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği e-devlet çıktısı

İkametgâh (Yerleşim yeri) belgesi e-devlet çıktısı

Adli Sicil Kaydı e-devlet çıktısı

1 Fotoğraf

d) Tezli Master ve Doktoraya devam etmekte olan öğrenciler:

Devam etmekte oldukları üniversiteden ıslak imzalı Öğrenci Durum Belgesi veya e-devlet çıktısı

Bir önceki döneme ait ıslak imzalı Başarı Durum Belgesi (Transkript) SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi e-devlet çıktısı

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği e-devlet çıktısı

Adli Sicil Kaydı e-devlet çıktısı

1 Fotoğraf

Bütün bursiyerlerin 2. yarıyıl burs ödemeleri başlamadan önce 1. yarıyıla ait ıslak imzalı Başarı Durum Belgelerini, Master ve Doktora ö ğrencileri Başarı Durum Belgeleri ile birlikte SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi e-devlet çıktısını belirtilen tarihler içinde Yükseköğrenim Burs Komitesine getirmeleri gerekir. Bu belgeleri getirmeyen öğrencilere burs ödemesi yapılmaz.

Burs almakta olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunu değiştirmeleri halinde Darüşşafaka Cemiyeti’ne bildirmekle yükümlüdürler. Bu durumda öğrencinin bursu üniversite sınavı sonucunda elde ettiği başarıya göre kazandığı burs miktarıyla devam eder.

Öğrenci Değişim Programları aracılığı ile yurtdışında bir üniversiteye kaydolan öğrencilerin yurtdışına gitmeden önce Darüşşafaka Cemiyetine bir dilekçe ile gidiş ve dönüş tarihlerini belirterek yurtdışından aldığı kabul belgesinin fotokopisini de ibraz etmelidir.

Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora Bursuna yeni başvuran ve başvurusunu yenileyen öğrenciler SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesini ibraz edeceklerdir.

Tüm bursiyerler diğer kurum veya kişilerden aldıkları bursları Darüşşafaka Cemiyeti ile paylaşmakla yükümlüdürler.

YÜRÜTME:

MADDE 7. – HÜKÜMLER

Bu yönetmelikte yer alan hükümlerle ilgili bütün işlemler Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Bu yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kuruludur.

MADDE 8. – YÜRÜRLÜLÜK

Bu Yönetmelik, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 22.10.2019 Tarih ve 52 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Not: Burs başvurularınızı darussafaka.org sitesi üzerinden yapınız.

Photo of admin
admin
Merhaba değerli ziyaretçi! Umarım istediğin bursu bulabilirsin. Eğer aklına takılan ve sormak istediğin bir durumda konu altına yorum bırakabilirsin. Sana yardımcı olmak için buradayım!
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı